Bliźniacy przy pracy – internauci bardzo krytyczni

Więzy krwi, fizyczne podobieństwo, zbieżne poglądy polityczne, a teraz także zbliżona ocena pracy dokonana przez internautów łączą najbardziej znanych polskich bliźniaków – Lecha i Jarosława Kaczyńskich, wynika z najnowszego sondażu Wirtualnej Polski (WP).

Premier i Prezydent to nie tylko reprezentanci państwa ale przede wszystkim – jakby na to nie patrzył – zatrudnieni przez nas, Polaków, pracownicy wyższego szczebla, których utrzymujemy i którym płacimy wysokie pensje. Skoro płacimy, to wymagamy pracy na odpowiednim poziomie, z efektów której chcemy być zadowoleni.

Tymczasem najnowsze wyniki badania WP, w którym poproszono pracodawców (czyli nas) o opinię pracy naszych pracowników, nie są dla braci Kaczyńskich zbyt dobre. Gdyby założyć, że Polska to normalnie funkcjonująca firma, tak oceniani pracownicy długo nie zagrzaliby miejsca na swoich stołkach. Co ciekawe, internauci wykazują się dużo większą dozą krytycyzmu niż ogół Polaków.

Jak wynika z sondażu WP, o pracy premiera – Jarosława Kaczyńskiego – dobrze wypowiada się zaledwie 27% (miesiąc wcześniej 29%) Polaków. Odmienną opinię ma 57% wyborców-ogółem, czyli więcej o 2 punkty procentowe od poprzedniego badania.

Internauci są jeszcze mniej zadowoleni z pracy premiera – tylko 16% ankietowanych ocenia ją dobrze, natomiast 72% internautów źle postrzega pracę, jaką wykonuje Jarosław Kaczyński za pensję płaconą mu przez obywateli.

W przypadku prezydenta Lecha Kaczyńskiego Polacy-ogółem mają względnie wyważoną opinię: 43% wyborców jest zadowolonych, a 49% źle ocenia pracę jaką wykonuje dla Polski.

Tutaj ponownie największą dozą krytycyzmu wykazują się internauci. Negatywne oceny za swoją pracę prezydent zebrał od 70% ankietowanych użytkowników internetu, a tylko 20% z nich wystawiło mu dobrą ocenę.

Bardzo podobny rozkład proporcji ocen przypadł także rządowi prowadzonemu przez Jarosława Kaczyńskiego oraz Sejmowi RP.

Sondaż został przeprowadzony 5 lutego br.

Szczegóły dotyczące najnowszego badania poświęconego naszej ocenie pracy osób zarządzających Polską oraz instytucji politycznych znajdziecie na stronach Wirtualnej Polski, wraz z komentarzami Tomasza Lisa, Piotra Tymochowicza i Marka Dziewięckiego.

Comments are closed.