UKE: Nie ujawniamy tajemnic handlowych TP

Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej(UKE), odniosła się do zarzutów Telekomunikacji Polskiej (TP) dotyczących publikowania przez UKE szczegółowych informacji na temat nowych ofert TP.

Zdaniem Prezes UKE, opublikowane przez niego komunikaty dotyczące podjętych konsultacji wobec przedkładanych przez TP S.A cenników nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prezes UKE zapewnia, że „treść publikowanych na stronach Urzędu komunikatów została przygotowana w taki sposób, aby zapewnić ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa z jednej strony oraz zapewniać realizowanie ustawowego celu w postaci zapewnienia użytkownikom maksymalne korzyści w zakresie różnorodności ceny i jakości usług telekomunikacyjnych.”

Według Anny Streżyńskiej przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiują „tajemnicę przedsiębiorstwa” jako informacje, które posiadają wartość gospodarczą w ujęciu obiektywnym, a nie w odniesieniu do subiektywnego postrzegania problemu przez przedsiębiorcę.

Prezes UKE zaznaczyła ponadto, że Telekomunikacja Polska, przekazując UKE informacje na temat wspomnianych wcześniej cenników, tylko jeden z nich – cennik Karty telefoniczne tp z impulsami gratis, oznaczyła jako tajemnica TP.

Comments are closed.