TP: UKE ujawnia nasze plany konkurencji

Telekomunikacja Polska (TP) uważa, że jest narażana na straty i dyskryminowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE), a strony urzędu są dla konkurencji kanałem informacyjnym na temat planów handlowych TP.

Telekomunikacja Polska jako jedyny operator ma obowiązek przesyłać UKE projekty zmian w powszechnych usługach telekomunikacyjnych. Wynika to z faktu, że TP została – z racji swojego zasięgu dotarcia z usługami do mieszkańców Polski – wyznaczone przez Prezesa UKE do świadczenia usługi powszechnej.

Telekomowi nie podoba się, że przedstawienie UKE do konsultacji projektów nowych ofert jest równoznaczne z opublikowaniem szczegółów dotyczących informacji handlowych TP na stronach Urzędu. W ten sposób, informacje dotyczące cenników, czy warunków promocji, jeszcze przed ich wprowadzeniem, trafiają w ręce konkurencji. Jest to zdaniem przedstawicieli Telekomunikacji niesprawiedliwe, może narazić spółkę na straty, a przede wszystkim dyskryminuje wobec innych operatorów telekomunikacyjnych.

Zdaniem Telekomunikacji Polskiej prawo telekomunikacyjne nie daje regulatorowi jakichkolwiek podstaw prawnych do upubliczniania informacji o projektach nowych ofert jednego z operatorów. W związku z tym TP wystąpiła do UKE o podanie podstawy prawnej takich działań, a jednocześnie poinformowała o wycofaniu z konsultacji w UKE projektów następujących ofert:

– planu telefonicznego zawsze za darmo
– promocji 120 minut za darmo
– promocji kart telefonicznych

Comments are closed.