UKE: Wyniki kontroli przesyłu pakietów IP w sieci TP

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował na swoich stronach wyniki kontroli dotyczącej równego traktowania przez Telekomunikacje Polską (TP) przedsiębiorstw świadczących usługi internetowe. Z informacji UKE wynika, że jeszcze w lipcu 2006 r. TP dokonywała takich przełączeń swojego ruchu, który szkodził niektórym firmom.

W lipcu Prezes UKE nałożył na TP obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia abonentom TP dostępu do portali i innych usług internetowych oferowanych przez konkurencyjnych przedsiębiorców. Postępowanie w tej sprawie było prowadzone z inicjatywy spółki o2.pl, która wskazała, że od 2004 r. TP blokowała i degradowała ruch internetowy pomiędzy abonentami TP a urządzeniami o2.pl.

Korzystanie z usług portalu było utrudnione lub wręcz niemożliwe. Biegły sądowy stwierdził, że TP dzieliła ruch internetowy na trzy kategorie przedsiębiorców, spośród których dwie podlegały znacznemu lub umiarkowanemu ograniczaniu szybkości transmisji.

TP została zobowiązana Przez Prezesa UKE do równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, przez zapewnienie takich samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego dla ruchu pomiędzy abonentami TP a przedsiębiorcami świadczącymi różne usługi internetowe. Korzystając ze swoich uprawnień, Prezes UKE w okresie od 21 sierpnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r. przeprowadził kontrolę przestrzegania przez TP nałożonego decyzją obowiązku. Sprawdzono także dane transmisyjne za okres 90 dni przed rozpoczęciem kontroli.

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, iż TP nabywa usługę dostępu do internetu od trzech operatorów. Po wystąpieniu w lipcu 2006 r. awarii jednego z tych operatorów, TP dokonała takiego przełączenia ruchu na łącza do innych operatorów, które doprowadziło do kilkudniowego obciążenia tych łączy w 120%, a w następnych dniach ich maksymalnego wykorzystania.

Objawiało się to oczywiście znacznym pogorszeniem warunków przesyłu pakietów IP przedsiębiorców przypisanych do tych łączy. Co ciekawe, pozostałe łącza były obciążone w 20-30%. Sytuacja taka trwała kilkanaście dni i w tym czasie warunki przesyłu pakietów IP po różnych łączach nie były takie same, do czego TP była zobligowana decyzją Prezesa UKE.

W wyniku kontroli wydane zostały zalecenia pokontrolne nakazujące TP w terminie 30 dni usunięcie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem decyzji Prezesa UKE, polegających na nierównym traktowaniu przedsiębiorców, przez niezapewnienie takich samych warunków przesyłu pakietów protokołu internetowego, w szczególności czasu transmisji pakietów, wielkości obsługiwanych pakietów, kolejności transmisji pakietów i strat pakietów na wszystkich łączach do operatorów trzecich, od których TP nabywa usługę dostępu do internetu.

Comments are closed.