Dzień bezpiecznego internetu po raz trzeci w Polsce

6 lutego 2007 roku w 40 krajach na świecie obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), który został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”. Ma on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce DBI już po raz trzeci organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz NASK, organizacje odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

Wydarzenia z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce to m. in. Lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych Internautów w całej Polsce i konkursy z cennymi nagrodami dla szkół.

Przewidziana jest także inauguracja Helpline.org.pl – punktu oferującego pomoc dla dzieci, rodziców, profesjonalistów w zakresie internetowych zagrożeń.

W dniu bezpiecznego internetu nie zabraknie także eksperta odpowiadającego online na pytania internautów zaniepokojonych zagrożeniami w Sieci. Będzie miał takze miejsce początek testów programów filtrujących dostępnych na polskim rynku oraz ogłoszenie wyników pierwszych w Polsce badań dotyczących zjawiska cyberbullyingu.

Jak co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do organizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęcia edukacyjne, happeningi, gazetki szkolne, audycje w radiowęzłach szkolnych, kampanie informacyjne, konkursy).

Wśród organizatorów, którzy przyślą sprawozdanie ze swoich działań rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, w tym projektory multimedialne i aparaty fotograficzne ufundowane przez Fundację Grupy TP. Dzięki współpracy ze ZPAV jedną ze szkół odwiedzi znany artysta.

Comments are closed.