Intensywna edukacja ekologiczna online

Ruszył internetowy projekt EkoLobby.pl, który za cel stawia sobie szybką, intensywną edukację ekologiczną społeczeństwa oraz mobilizację do współpracy wszystkich środowisk zainteresowanych ekologią, zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu oraz szybkim rozwojem technologii odnawialnych źródeł energii.

Pomysł stworzenia silnego lobby ekologicznego powstał z inicjatywy „Fundacji na rzecz Odnawialnych Źródeł Energii” oraz Vortalu „EnergieOdnawialne.pl”.

Pomysłodawcy projektu poszukują jak najszerszego wsparcia i oczekują, że udzielą go przede wszystkim organizacje i instytucje do takich działań powołane, ale także osoby prywatne, którym leży na sercu ochrona klimatu, zrównoważony rozwój i szeroko pojęta ekologia.

Comments are closed.