Co Polacy wiedzą o VoIP?

Aż 88% Polaków nie wie czym jest telefonia VoIP. Korzysta z niej nikły odsetek naszych rodaków. Oznacza to, że na rynku istnieje dość duża szansa dla kogoś, komu uda się wyedukować Polaków w kwestii wykorzystania internetu do rozmów głosowych – wynika z badań OBOP przeprowadzonych na zlecenie Ipfon.

Badania pokazały, że tylko 1% respondentów regularnie korzysta z telefonii internetowej, a 6% posiada na jej temat wiedzę. Kolejne 5% to ludzie, którzy „coś słyszeli” o telefonii VoIP. Zdecydowana większość polaków – 88% – nie wie, co to jest.

Przeciętny, polski użytkownik VoIP to osoba w wieku do 29 lat lub starsza – 40-59 lat. Z reguły jest dobrze wykształcony i zajmuje kierownicze stanowisko lub prowadzi prywatną przedsiębiorczość. Warto zauważyć, że wśród osób młodych powszechne jest korzystanie z komunikatorów internetowych m.in. do rozmów głosowych. To rozwiązanie opiera się o technologię VoIP, ale użytkownicy rzadko o tym wiedzą.

Najmniej użytkowników VoIP znajdujemy w grupie emerytów, rencistów i rolników, oraz osób słabo wykształconych. Najmniejszą wiedzą o VoIP mają także osoby bez dostępu do internetu oraz nie posiadające telefonu komórkowego.

Tylko 40% osób spośród tych, którzy choćby słyszeli o technologii VoIP wie, iż można z niej korzystać także za pomocą zwykłego aparatu telefonicznego i mieć normalny numer stacjonarny w dowolnej strefie numeracyjnej.

O tym, że telefonia internetowa zyskuje powoli zaufanie w Polsce mogą świadczyć inne badania, przeprowadzone przez sopocką pracownię CBOS. Z opublikowanego w kwietniu 2006 roku raportu wynika, że więcej niż jedna czwarta internautów w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie prowadziła przez internet rozmowy głosowe korzystając z usługi VoIP za pomocą komunikatorów. Specjaliści przewidują, że globalna eksplozja telefonii internetowej VoIP na świecie nastąpi w przyszłym roku.

Comments are closed.