W lutym powstanie The Linux Foundation

Organizacja Open Source Development Labs (OSDL) postanowiła połączyć swoje siły z Free Standards Group (FSG) i podpisała z nią porozumienie, w wyniku którego powstanie nowa fundacja działająca na rzecz FOSS – The Linux Foundation.

Obydwie organizacje do tej pory wspierały wolne i otwarte oprogramowanie, ale na różnych obszarach. OSDL, organizacja będąca pracodawcą Linusa Torvaldsa, zapewnia warunki do pracy tym programistom, którzy tworzą wolne oprogramowanie. Z kolei FSG jest organizacją, która do tej pory skupiała się nad standardami obejmującymi specyfikacje serwera o nazwie Linux Standard Base.

The Linux Foundation będzie realizowała trzy główne cele. Pierwszym z nich będzie ochrona wolnego oprogramowania poprzez sponsorowanie deweloperów i świadczenie dla nich usług prawnych. Organizacja ma również zadbać o ochronę znaku towarowego Linux i współpracować z urzędem patentowym w ramach inicjatywy OSAPA.

Drugim naczelnym celem będzie standaryzacja, czyli realizowanie tych celów, jakie wcześniej przyświecały organizacji FSG. Trzecim celem będzie stworzenie neutralnego forum dla celów współpracy i promocji. Linux Foundation nie chce brać udziału w budowie Linuksa, ale chce występować jako neutralny rzecznik tego projektu. W ramach tego celu fundacja ma się również podjąć organizowania współpracy pomiędzy osobami i projektami, które mają podobne cele (np. budowanie interfejsu dla programów biurkowych).

Początkowo organizacja ma posiadać trzy biura – w San Francisco, Beaverton oraz w Tokyo. Dodatkowo będzie posiadała swoich przedstawicieli w Moskwie.

The Linux Foundation rozpocznie działanie najprawdopodobniej już w grudniu. Wielu komentatorów przyjmuje te wiadomości z zadowoleniem, a niektórzy pytają: „dlaczego dopiero teraz?”. Niektóre projekty open source były wspierane zarówno przez jedną, jak i druga organizację, a świadczona pomoc nie miała należytej koordynacji. Zawsze pozytywne będzie to, że osoby wpływające na rozwój open source zaczną pracować razem, a nie osobno.

Comments are closed.