TP udziela nieprawidłowych informacji abonentom neostrady

Abonenci Telekomunikacji Polskiej (TP) skarżą się, że są wprowadzani w błąd przez pracowników TP w sprawach dotyczących rozdzielenia usługi neostrada tp od usług głosowych.

Chodzi przede wszystkim o informacje udzielane w telepunktach, punktach sprzedaży oraz na błękitnej linii, na temat terminu wypowiadania umów o świadczenie usługi neostrada tp, związanego ze zmianą Regulaminu świadczenia usługi neostrada tp.

W związku z powyższym Anna Streżyńska, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) wystąpiła do Prezesa Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP) z sugestią, by spółka zapewniła swoim abonentom dostęp do rzetelnych i prawdziwych informacji na ten temat.

UKE przypomina klientom TP, że wypowiedzenie umowy może nastąpić jedynie przed wejściem w życie danego Regulaminu i jest skuteczne od dnia jego wejścia w życie.

Termin wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu TP został określony na dzień 15 lutego 2007 r.

W związku z tym wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi neostrada tp, związane z faktem niezaakceptowania przez abonenta zmian danego Regulaminu, jest skuteczne od dnia 15 lutego 2007 r., a nie – jak informuje spółka – dopiero z końcem lutego 2007 r.

Comments are closed.