Ludwik Dorn nadal będzie sterował informatyzacją

Pomimo dymisji ze stanowiska Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ludwik Dorn dalej będzie zajmował się informatyzacją państwa.

Ludwik Dorn, jako minister MSWiA, przewodniczył Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Informatyzacji, który jest organem pomocniczym Rady Ministrów. Z informacji podanych przez Rzeczpospolitą wynika, że specjalnie dla byłego ministra zespół ten otrzyma teraz wyższą rangę – komitetu Rady Ministrów, a Dorn będzie jego szefem.

Jak powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Piotr Piętak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przez wiele lat państwo nie miało tak naprawdę wiedzy o systemach informatycznych, które obsługują administrację, np. funkcjonowaniu systemu IT w ZUS, czy CEPIK. Taką wiedzą dysponowały za to firmy prywatne.

Zdaniem Piętaka dopiero za czasów Dorna wiedza i kontrola nad ważną dla funkcjonowania Polski infrastrukturą zaczęła przechodzić w ręce administracji państwowej. Stworzenie nowego komitetu pod wodzą Dorna ma zapewne na celu kontynuację tej misji oraz realizację planu informatyzacji państwa na lata 2007 – 2010.

Co ciekawe, odejście z MSWiA „trzeciego bliźniaka” – jak w środowisku PiS nazywany jest Dorn – mogło być efektem konfliktu między nim a Zbigniewem Ziobrą w sprawie sposobu finansowania informatyzacji urzędów, m.in. z funduszy unijnych – pisze Rzeczpospolita.

Warto przy okazji dodać, że niedawno, ale jeszcze przed dymisją Dorna, MSWiA przedstawiła swoje rekomendacje dotyczące zasad formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego. Ponadto ministerstwo po raz drugi zorganizowało bezpłatny kurs informatyczny dla studentów i absolwentów wyższych szkół technicznych i ekonomicznych, będący wstępem do przyszłego powołania przez państwo Instytutu Technik Informacyjno-Administracyjnych, którego absolwenci zasilą administrację publiczną.

Comments are closed.