Abonament telefoniczny dla biznesu w GTS Energis

Na 1 marca br. GTS Energis zapowiada uruchomienie pierwszych abonentów usługi Abonament Telefoniczny dla linii analogowych. Oferta skierowana jest do klientów biznesowych będących abonentami Telekomunikacji Polskiej S.A., którzy planują zmienić operatora.

Oferta GTS Energis dla linii analogowych oraz linii cyfrowych ISDN BRA została przygotowana w oparciu o decyzję Prezesa UKE z dnia 21 listopada 2006 roku o hurtowym dostępie do sieci telekomunikacyjnej (WLR).

Przekazywanie pierwszych zamówień na linie ISDN BRA do TP S.A. rozpocznie się w drugiej połowie lutego 2007 r., a zostaną one zrealizowane prawdopodobnie na początku kwietnia 2007 r.

Opłaty abonamentowe w GTS Energis różnią się w zależności od okresu umowy: na 12, 24 miesiące czy też na czas nieokreślony. Koszt abonamentu telefonicznego dla linii analogowych wynosi od 32 zł do 38 zł netto. Za cyfrowe łącze ISDN BRA opłaty wynoszą odpowiednio od 45 zł do 51 zł netto.

GTS Energis zaoferuje swoim abonentom także pakiety minut: 300, 1000, 3000 oraz 6000 w cenach – odpowiednio: 22.95 zł, 75.50 zł, 224.40 zł 444.00 zł.

Z oferty firmy GTS Energis będą mogli skorzystać klienci w 15 strefach miejskich, w których świadczone są połączenia lokalne realizowane poprzez prefiks 1066. Warto też pamiętać, że w ramach WLR zmiana dostawcy abonamentu, nie oznacza zmiany dotychczasowego numeru telefonu.

Comments are closed.