TP zniesie limity transferu dla BSA

Wczoraj Telekomunikacja Polska S.A. (TP) zapowiedziała zniesienie opłat za przekroczenie limitów transferu dla operatorów korzystających z oferty Bitstream Access.

Miesiąc temu Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Telekomunikacji Polskiej. Operator został sprawdzony pod kątem takiego dostosowania umów dotyczących świadczenia usługi Bitstream Access (BSA), by zapewniły one uwolnienie rynku usług szerokopasmowej transmisji danych i umożliwiły alternatywnym operatorom oferowanie stałego dostępu do internetu abonentom TP.

Wyniki kontroli nie były zadowalające – TP we wspomnianych umowach z alternatywnymi operatorami wprowadziła limity na ilość transferowanych danych, zgodne z limitami stosowanymi we własnej sieci dla usług ADSL (neostrada). W związku z powyższym Anna Streżyńska, Prezes UKE zapowiedziała nałożenie na Telekomunikację kolejnej kary pieniężnej.

Nie trzeba było długo czekać na zmianę stanowiska dominującego operatora. Wczoraj, 25 stycznia 2007 roku, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) został poinformowany przez TP, że przy zawieraniu umów z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie usług Bitstream Access, Telekomunikacja zamierza znieść pobieranie opłaty za dodatkowy transfer.

Comments are closed.