Płynne przejście z neostrady na net24

Na listach dyskusyjnych poświęconych neostradzie pojawiła się informacja o tym, że możliwa jest zmiana łącza internetowego z neostrady tp na net24 w Netii, bez konieczności wcześniejszego wypowiadania umowy w TP. Rzeczniczka Netii potwierdziła, iż rzeczywiście istnieje taka możliwość i dzięki temu możliwa jest płynna zmiana operatora. Niestety, nie we wszystkich przypadkach.

Płynna zmiana operatora bez konieczności tymczasowego odłączania sie od sieci jest możliwa przede wszystkim wtedy, kiedy kończy się czas określony w umowie lojalnościowej z TP.

– W takim przypadku Netia, na maksymalnie 20 dni roboczych przed końcem terminu umowy lojalnościowej, podpisuje umowę z klientem. Klient wypełnia „oświadczenie” a w sekcji rozwiązania umowy z TP wpisuje umowę, która ma ulec rozwiązaniu. Klient nie składa w TP innych dokumentów, bowiem wypowiedzenie jest na oświadczeniu. – wyjaśniła Dziennikowi Internautów rzeczniczka Netii, Joanna Ciesielska.

TP zamyka wtedy usługę z końcem umowy terminowej (brak kar), a Netia następnego dnia rozpoczyna świadczenie usługi Net24

Płynna zmiana operatora jest również możliwa wtedy, gdy klient rozwiązuje z TP umowę zawartą na czas nieokreślony lub określony, przy czym skończył się już okres lojalnościowy. Wtedy też podpisuje się umowę oraz oświadczenie o „wypowiedzeniu umowy”, dzięki czemu klient nie musi składać w TP wypowiedzenia, bowiem jest ono zawarte w oświadczeniu.

Niestety w przypadku rezygnacji z neostrady TP na mocy zmiany regulaminu i cennika neostrady tp, klient musi sam złożyć w telepunkcie lub wysłać listem poleconym do TP wypowiedzenie umowy, a następnie podpisać umowę z Netią.

Comments are closed.