Będą przepisy dla e-studiów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje się do opracowania przepisów, które dokładnie uregulują kwestię studiów wyższych przez internet. Istniejące w tej chwili przepisy mają wiele braków, a studia w Sieci są u nas prowadzone i ich popularność rośnie.

Jak pisze Gazeta.pl rzeczniczka MNiSW, Ewa Kafarska potwierdziła, że resort prowadzi prace nad rozporządzeniem, które regulowałoby sposób prowadzenia studiów przez internet. Rozporządzenie musi być przygotowane z rozwagą, aby uniknąć błędów, które mogłyby zaowocować obniżeniem jakości kształcenia.

Mimo, że przepisów nie ma, uczelnie otwierają wciąż nowe studia przez internet. Cztery lata temu powstał Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) prowadzony przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonimiczną w Łodzi oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia inżynierskie na odległość za pomocą Sieci prowadzi także OKNO na Politechnice Warszawskiej.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (ZPSB) oferuje takie studia od grudnia br. Już od przyszłego roku akademickiego studia e-learningowe na kierunku informatyka ruszą na uniwersytetach w Krakowie i w Warszawie.

Comments are closed.