UKE: Zmiany w Planie Numeracji Krajowej?

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił propozycje zmian Planu Numeracji Krajowej Dla Publicznych Sieci Telefonicznych. Proponowane zmiany mają dostosować plan numeracji do potrzeb współczesnego rynku.

Projekt zmian w przewiduje m. in. wprowadzenie dziesięciocyfrowej numeracji krajowej w terminie do 31 grudnia 2008.

Zmiana ta jest konieczna, gdyż następuje szybki rozwój branży telekomunikacyjnej i istniejący plan numeracji krajowej stał się wobec niej mało przejrzysty i niejednolity. Wzrost liczby dostawców usług i idący za nim wzrost liczby abonentów (szczególnie w sieciach komórkowych) zwiększa zapotrzebowanie na na nowe zakresy numeracji.

UKE zaznacza jednak, że najważniejszym argumentem do wprowadzenia nowej numeracji jest ochrona interesów abonentów na rynku, na którym przybywa różnych rozwiązań taryfowych. Dzięki dodatkowej cyfrze abonenci będą mogli łatwo ocenić jakie poniosą koszty dzwoniąc na dany numer (rozpoczynający się na daną cyfrę). Usługi o podwyższonej opłacie również będą się charakteryzować numerami o określonej pierwszej cyfrze.

Inne zaproponowane zmiany są podyktowane koniecznością uregulowania nowych kwestii takich jak numery rutingowe, numery kierowania alarmowego i numeracja „europejska” 11X. Istotne jest również rosnące zapotrzebowanie operatorów na nowe sposoby świadczenia usług.

UKE zachęca do dzielenia sie swoimi sugestiami i komentarzami na temat planu numeracji. Można je wysyłac na adres – numeracja (at) uke.gov.pl.

Comments are closed.