Hurtowy dostęp do sieci TP dla kolejnego operatora

Prezes UKE ustalił warunki hurtowego dostępu do sieci Telekomunikacji Polskiej (TP) dla Polkomtela.

Hurtowy dostęp do sieci (WLR – Wholesale Line Rental) to rozwiązanie polegające na kupowaniu przez operatora alternatywnego, po cenie hurtowej, usługi dostępu do sieci TP (tzw. abonamentu) i oferowanie na jego podstawie usług telefonicznych swoim klientom.

Dla końcowych użytkowników telefonów oznacza możliwość wyboru dostawcy abonamentu, przy zachowaniu dotychczasowego numeru telefonu. Z kolei alternatywny operator przejmuje na siebie działania i koszty związane z obsługą klienta, marketingiem, administracją i rozliczaniem płatności.

Decyzja w sprawie zmiany postanowień umowy o połączeniu sieci Polkomtel S.A. oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. zawartej w dniu 26 maja 2004 r., w zakresie implementacji WLR do sieci telekomunikacyjnej TP została wydana przez Prezesa UKE w dniu 31 stycznia br.

Polkomtel S.A. jest piątym operatorem, dla którego Prezes UKE ustalił zasady hurtowego dostępu do sieci TP. Decyzje w zakresie usługi WLR zostały już wydane dla następujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

– Tele2 Polska Sp. z o.o.
– GTS Energis Sp. z o.o.
– Telefonia Dialog S.A.
– Premium Internet S.A.

Comments are closed.