Podyplomowe studia e-biznesu online

„Internetowe studia podyplomowe budowy kompetencji w zakładaniu i prowadzeniu e-biznesu” – to nowy projekt edukacyjny Politechniki Warszawskiej oraz firmy EFICOM.

Przedsięwzięcie ma na celu poszerzenie wiedzy i podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych lub prowadzących swoje firmy z wykorzystaniem internetu i innych nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki czemu można było obniżyć opłatę za studia do 1 748,57 zł. Jak twierdzą organizatorzy kwota ta stanowi niecałe 20% całkowitego kosztu prowadzenia i obsługi studiów.

Za podaną wyżej cenę, przez 9 miesięcy studenci będą mogli brać udział w zajęciach online oraz zjazdach laboratoryjnych, otrzymają materiały wykładowe (na CD i w wersji papierowej), będą mogli korzystać z konsultacji z wykładowcami (online oraz bezpośrednio), a także przenocować w hotelu w trakcie zjazdów.

Studia podyplomowe o nazwie Informatyka i Techniki Internetu: edycja e-biznes – przeznaczone są dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Mogą w nich uczestniczyć osoby, które ukończyły dowolne studia wyższe i posiadają tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Comments are closed.