570 mln na PESEL2 i pl.ID

Piotr Piętak, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, podał szczegóły dotyczące najistotniejszych projektów informatyzacji administracji, którymi są PESEL2 i pl.ID. Ich wdrożenie pochłonie 570 mln zł, ale większość środków będzie pochodziła z Unii Europejskiej – donosi PAP.

PESEL2 to nowy system ewidencji ludności, który ma być tworzony poprzez przebudowę już zainstalowanych w gminach rozwiązań informatycznych do ewidencji ludności i informatyzację dokumentów stanu cywilnego. Z kolei pl.ID, to projekt mający na celu wprowadzenie biometrycznego dokumentu osobistego.

PAP powołując się na Piotra Piętaka podaje, że realizacja projektów pochłonie 400 mln zł pochodzących z funduszy unijnych oraz 170 mln zł z polskiego budżetu. Koncepcja finansowania gminnych systemów informatycznych będzie gotowa za ok. 3 tygodnie, a za 7 tygodni mają być gotowe wymagania dla programistów w firmach współpracujących z MSWiA.

Partnerem resortu przy wdrażaniu PESEL2 nie będzie jedna wybrana firma, ale 16 firm działających na rynkach lokalnych (Aram, Radix, WOI TBD Lublin, ZETO Olsztyn, Planet, Tensoft i in.). Niektóre z tych firm już wdrożyły swoje systemy w gminach, przy czym największą liczbę wdrożeń systemów informatycznych dla gmin ma Aram (934 wdrożenia), najmniejszą – WOI TBD Łódź (1 wdrożenie).

Comments are closed.